Bilder fra trening, gradering, samlinger, stevner, internasjonal leir etc.

Em Gojukai 2019

2019 - Bilder fra graderinger og treningssamlinger

 2018 - Bilder fra graderinger og treningssamlinger

2017 - Bilder fra graderinger og treningssamlinger

2015 - Bilder fra graderinger og treningssamlinger

Treningsleir Eskilstuna hombu dojo (hoved doju) for Goju Kai i Europa

Diverse karate stevner, regionalt og nasjonalt der våre utøver er med