Oppsigelse

Etter første halvår/ semester er det 1. måned oppsigelse, som gjelder fra den siste dag i måneden. Det betyr at det er den måneden man sier opp + ut kommende måned oppsigelsestid som gjelder.  For at oppsigelsen skal være gyldig må man sende mail til: oppsigelse@gojukai.no   I denne mailen må man oppgi fullt navn samt fødselsdato på utøveren som skal slutte. Det er også fint om du gir beskjed til din trener at du skal slutte.