DOJO (treningslokale) ETIKETTE

 Lokalet som vi trener karate i kalles for Dojo. For mange som ikke trener karate og for de fleste nybegynnere vil nok reglene for dojo-etiketten kunne virke strengt, rart og unødvendig.  Men, karate er en japansk kampkunst og de som trener karate hos oss vil lære seg slag-og sparke teknikker som kan være skadelige når de benyttes mot andre. Det er derfor veldig viktig at alle som trener karate lærer seg selvdisiplin, selvkontroll og respekt både ovenfor seg selv, instruktørene (sensei/sempai), de som man trener sammen med (karateka) og alle andre slik at man ikke misbruker teknikkene som læres. Karateteknikkene skal kun utøves i dojoen under instruksjon og tilsyn av kyndig instruktør.

Som et ledd i dette er noe av det viktigste vi har i karate reglene for hvordan vi oppfører oss i en dojo. Disse reglene skal være et verktøy til utvikling av vår personlige karakter hvor stikkord er selvdisiplin, respekt, høflighet, årvåkenhet og utholdenhet.  Dersom du unngår å følge disse reglene vil du svikte ånden og kjernen i karate-do, din instruktør, dine med elever og kanskje aller mest deg selv. Når du følge disse reglene, vil du over tid oppleve en mental utvikling som igjen vil gi deg en gevinst både som elev innenfor karatetreningen, og ikke minst i form av verdier du kan bringe med deg videre utenfor dojo’en og inn i hverdagen i samfunnet generelt.  Etter hvert som du trener sammen med oss vil dette bli innlært og en del av din treningsverdag.

viktige regler for dojo etikette i Nordhordland Karateklubb:

1.     Smykker, klokker, ringer og ørepynt tas av før trening. Dette er for å unngå skader på seg selv og andre. I tillegg finnes også risikoen for at dette kan ødelegges i løpet av treningen.

2.     Negler på fingrer og tær skal være kortklipte og rene slik at riftskader unngås.

3.     Røyking i Dojo er forbudt., likeså trening under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.

4.     Gien (karatedrakten) skal være ren, hvit og hel.

5.     Det er ikke tillat med andre merker på drakten enn GOJU logo som vi bentter.

6.     Om ønskelig kan du ta med drikkeflaske inn i dojoen.

7.     Eleven skal alltid bukke når de går inn og ut av dojo. Bukking skal foregå mot shomen (frontveggen i salen) og utføres ved å bukke samtidig som man sier et høyt og tydelig «Oss». Dette gjør du for å vise respekt til rommet hvor du nedlegger så mye trening.

8.     Dersom det er en instruktør til stede skal det også bukkes mot ham/henne for å vise respekt.

9.     I dojoen og under trening skal det være ro og disiplin og man skal være høflig og følge instruktørene sine instruksjoner.

10.  Dersom du ønsker å forlate dojoen under trening tar du opp hånden og venter på at instruktøren tar kontakt med deg.

11.  Man skal så lant det lar seg gjøre prøve å gå på do før treningen begynner. Må man på do under trening så rekk opphånden og vent på tilltaltelse fra din instruktør.

Slik sitter man i seiza

12.  Kommer du for sent til en trening, gjør følgende: Etter vanlig hilsing i døren , setter du deg ned i seiza-stilling innenfor døren og venter til instruktøren (sensei/sempai) gir videre beskjed. Når du får beskjed av sensei/sempai kan du stille deg nederst på linjen - uansett hvilken beltefarge du har, hvis du ikke får annen beskjed. Husk at ved å komme for sent til treningen, skaper dette uro og kan forstyrre konsentrasjonen til de øvrige elevene. Prøv heller å være tidlig ute slik at du kan forberede deg best mulig til treningsøkten.

13.  Det å trene karate innebærer et stort ansvar for den enkelte. Man vil lære teknikker, slag og spark som gjør deg i stand til å skade et menneske. Det du lærer på karatetrening skal derfor kun brukes i dojoen under instruksjoneller i en krisesitasjon. Hvis dette ikke etterleves vil du kunne bli ekskludert fra klubben.

oppstilling før og etter trening 

Før og etter trening stiller vi opp etter grad og bukker inn/ ut. Det er den høyest graderte eleven som leder inn/ utbukkingen.

Inn og utbukking foregår vanligvis som følger etter at alle er stilt opp etter grad:

1.     SEIRETSU (still opp)

2.     SEIZA  (sitt ned)

3.     MOKUSO  (meditasjon med øynene lukket)

4.     MOKUSO YAME  (meditasjon opphører)

5.     SHOMEN-NI-REI  (hilse mot Shomen -front veggen eller veggen med emblem/ bilder)

6.     KAISO-NI-REI  (hilsen for grunnleggeren av GojuKai (Gogen Yamaguchi Hanshi)

7.     YAMAGUCHI SAIKO SHIHAN-NIREI  (hilsen for Saiko Shihan- stormester Goshi Yamaguchi)

8.     HANSHI/ SHIHAN eller SENSEI-NI-REI (hilse mesteren el. instruktøren på trening)

9.     SEMPAI-NI-REI  (hilse senioren/ hjelpetreneren på trening)

10.  OTTEGAI-NI-REI  (hilse til hverandre)

11.  TATE  (reis opp)

 Punkt 2, 3, 4 og 11 uføres ikke nødvendigvis på hver trening.

Spør om du lurer på noe

Noen av reglene i vår Dojo etikette og hvordan karate instrueres og læres kan av og til virke «komplisert» og overveldende. Men, etter hvert som du trener vil du lære mer og få en bedre forståelse sammen med gleden av å trene karate.

Er det noe du lurer på er det selvsagt bare å ta kontakt med en av våre instruktører.